Kevään 2023 yhtiökokous

Tämän kevään yhtiökokous järjestettiin jo tutuksi tulleessa paikassa eli Ravintola Käskynkässä. Osallistujamäärä oli runsas ja sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin sähköautojen latauspaikoista ja niiden mahdollisesta rakentamisesta tulevaisuudessa. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Joona Alasaari ja vanhoista jäsenistä hallituksessa jatkoivat Mikko Sairanen ja Mika Savolainen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyksessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Mikko Sairanen.

Terveisin: Mikko Sairanen

Kevään 2022 yhtiökokous ja kevättalkoot

Kevään 2022 yhtiökokous pidettiin Ravintola Käskynkässä ja paikalla oli jo selvästi enemmän osallistujia kuin koronavuosien sävyttämissä aikaisemmissa kokouksissa. Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat ja päätettiin korottaa hieman yhtiövastiketta johtuen lähes kaikkien kiinteiden kulujen kasvusta. Hallitukseen valittiin Mikko Sairanen, Mika Savolainen ja uutena jäsenenä Kari Issakainen. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi ja puheenjohtajaksi valittiin Mikko Sairanen.

Toukokuussa pidettiin pihatalkoot lämpimässä kevätsäässä ja talkoissa olikin runsas osanotto. Talkoissa lannoitettiin ja kalkittiin pihan nurmialueet sekä siistittiin ja lannoitettiin pensaat. Tämän lisäksi öljyttiin pihakalusteet ja poistettiin huonoksi menneitä nurmikon rajauslautoja. Talkoiden lopuksi oli tarjolla maittavia hodareita talkooeväinä. Kiitos kaikille osallistujille ja mukavaa kesää!

Terveisin: Mikko Sairanen

Kevään 2021 yhtiökokous

Vuosi on jo eletty korona-arkea ja rajoitukset näkyivät myös tämän kevään yhtiökokouksessamme. Paikalla oli isännöitsijän lisäksi neljä osallistujaa. Kokous sujui ilman mitään kommentteja tai muutoksia esityslistaan. Yhtiövastiketta jouduttiin hieman korottamaan ensimmäistä kertaa talomme historian aikana. Suurin syy korotuspaineelle oli kiinteistöveron nousu sekä yleiskorotukset esimerkiksi energiassa ja vakuutusmaksuissa. Hallitus säilyi samana kuin aiemmin ja puheenjohtajana jatkaa Mikko Sairanen.

Kokouksessa keskusteltiin myös tulevan vuoden talkoista ja todettiin, että koronatilanteen takia tänäkään keväänä ei todennäköisesti pystytä järjestämään yhteisiä talkoita. Pihan kunnossapidon kanssa jatketaan samaan malliin kuin viime keväänä eli hankimme yhteisesti kuorikatetta ja nurmikon lannoitetta, jolloin asukkaat voivat itse omatoimisesti levittää ne piha-alueille.

B-talon luona olevan autokatoksen seinään on tilattu samanlainen opastetaulu kuin roskakatoksessa.

Terveisin: Mikko Sairanen

Kevään 2020 yhtiökokous

Kevään 2020 yhtiökokous oli poikkeuksellinen maassamme vallitsevat epidemian takia. Kokoukseen osallistui isännöitsijän lisäksi vain kolme osakasta, mutta kokouksen asiat saatiin käytyä kuitenkin läpi. Osakkaat kertoivat hienosti toiveitaan jo etukäteen ja myös ne kaikki käsiteltiin kokouksessa. Hallitus jatkaa entisellään eli puheenjohtajana jatkaa Mikko Sairanen ja muina jäseninä Mika Savolainen ja Mikael Sorjonen. Isännöitsijä toimittaa vielä tarkemman pöytäkirjan kokouksesta, mutta tässä alla lyhyesti muutamia kommentteja kokouksen asialistalta:

 • Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa, mutta lyhennysvapaisiin kuukausiin ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta, koska viime vuonna annettu lyhennysvapaa-kuukausi teki viime tilikaudesta tappiollisen. Toisaalta kiinteistöllä on ikää jo 5 vuotta ja meille alkaa tulla koko ajan pientä korjattavaa, joihin on hyvä varautua jo etukäteen.
 • Yhtiövastike ja vesimaksut kestävät entisellään.
 • Yhtiössä on jouduttu korjaamaan ensimmäisiä parvekkeenoven sulkijoita, ja noiden korjaaminen on melko kallista. Tähän hyvänä hoitotoimenpiteenä on, että jokainen öljyäisi nuo sulkimet terassinovista. Öljyksi käy ihan tavallinen lukkoöljy tai esimerkiksi CRC.
 • Vieraspaikat ja katoksettomat autopaikat on nyt merkitty selkeämmin. Yhtenä ongelmana on ollut, että vieraspaikat ovat olleet usein varattuja ja sitten jotkut vieraat ovat pysäköineet autonsa maksetulle tolppapaikalle. Pyritään pitämään vieraspaikat talomme vieraiden käytössä.
 • Postilaatikoiden yläpuolelle on tilattu kyltti, jossa näkyy kadunnimi ja talonnumero.
 • Hallitus pitää huoltoyhtiön kanssa vuosittaisen kiinteistökatselmuksen, jossa käydään läpi loput kiinteistöön liittyvät esilletulleet asiat.
 • Kesäksi on tilattu hiekkalaatikkoon hiekkojen vaihto.
 • Mikäli osakas haluaa autopaikalleen sähköauton latausmahdollisuuden, niin tarkemmat tiedot rakentamisesta, luvista ja kustannuksista saa isännöitsijältä. Yleisperiaatteena osakas maksaa muutoksista johtuvat kulut ja myös käytettävälle sähkölle tulee oma mittari, joten osakas maksaa lataamiseen käyttämänsä sähkön itse.

Lopuksi yleinen muistutus korona-epidemiaan liittyen. Noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä huolehditaan omasta hygieniasta. Emme järjestä tänä keväänä yleisiä pihatalkoita, vaan katsotaan pihan kunnossapitoasioita erikseen kevään edetessä. Noudatetaan viranomaisohjeita taloyhtiömme alueella ja yleisissä tiloissa. Asukkaiden kannattaa omatoimisesti varautua mahdollisiin yhteiskunnan toimivuuden rajoitteisiin esimerkiksi pitämällä riittävä ruokavara kotona. Mikäli asukas on karanteenissa tai tarvitsee muuten apua asiointiin, niin suosittelen kysymään apua taloyhtiön Whatsapp -ryhmässä. Uskon, että asukkaat auttavat mielellään toisiaan.

Terveisin: Mikko Sairanen

Kartonkien kierrätys

Kierrätys

Taloyhtiössämme kierrätetään jätteitä todella hienosti ja sen takia kartonkien keräysastia oli usein täynnä. Tyhjennysväli oli jo ennestään yksi viikko, joten otimme kartongeille toisen keräysastian.

Pienenä muistutuksena, että ser-romua (elektroniikkaromu) tai ongelmajätteitä ei saa jättää meidän jätekatokseen eikä -astioihin, vaan ne on toimitettava asianmukaiseen keräykseen. Lisätietoa löytyy lajittelusta löytyy Jätekukon sivuilta.

Huoltoyhtiön kevätpalaveri 2019

Pidimme vuosittaisen pihakierroksen huoltoyhtiön kanssa ja siinä sovimme seuraavat asiat tulevalle kesälle:

 • suodattimien vaihto ja vesimittareiden luku on perjantaina 10.5.
 • autokatokset ja jätekatoksen lattia pestään kevään aikana (huoltoyhtiö ilmoittaa ajankohdan, jolloin katokset tiedetään jättää tyhjäksi)
 • huoltoyhtiö paikkaa nurmikkovauriot lumien kasauspaikoilta
 • huoltoyhtiö leikkaa takarinteen trimmerillä kaksi kertaa kesän aikana
 • leikkipaikan kiikun alle tuodaan turvahiekkaa
 • katot ja rännit on tarkistettu ja ne ovat kunnossa
 • sadevesikaivojen puhdistus on tilattu ja tällä pyritään estämään kaivojen jäätyminen

Puheenjohtajan terveiset

Moi kaikille!

Minä olen Mikko Sairanen ja toimin taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana keväästä 2019 alkaen. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus jatkui samana kuin ennen eli jäseninä jatkavat myös Mika Savolainen (B2) ja Mikael Sorjonen (C1). Minä asun asunnossa C3. Uusimpana asiana haluamme hallituksena lisätä taloyhtiön asioiden tiedotusta ja sitä varten avasimmekin nämä omat kotisivut. Sivut tulevat kehittymään vielä ajan myötä, mutta tarkoituksena on, että tänne kerätään kaikki tärkeä taloyhtiötä koskeva tieto helposti löydettävään muotoon. Sivuja teemme hallituksen omin voimin, joten sivut kehittyvät pikku hiljaa.

Kevät on jälleen saapunut Kuunsiltaan ja onkin hienoa huomata, että ihmiset ovat alkaneet taas viihtyä piha-alueilla. Pidetään jatkossakin taloyhtiössämme yllä hyvää yhteishenkeä ja sosiaalista kanssakäymistä. Teemanamme voisikin olla ”Kuunsillassa on hyvä elää”.

Tulkaa rohkeasti kysymään tai juttelemaan kenen tahansa hallituksen jäsenen kanssa. Me toimimme tiiviisti yhdessä ja kommunikoimme asioista keskenämme, joten voitte kysyä asioita keneltä tahansa meistä. Aurinkoista ja mukavaa kevättä!

Yhteistyöterveisin: Mikko Sairanen

Mikko Sairanen

Kevättalkoot

Kevättalkoot järjestetään lauantaina 18.5.2019 klo 10 alkaen.

Ohjelmassa muun muassa:

 • nurmikon lannoitus, kalkitseminen ja sammaleen poisto
 • pihakalusteiden öljyäminen
 • kuorikatteen levittäminen
 • haravointia ja kitkemistä
 • leikkipaikalle menevien portaiden kunnostaminen

Tarjolla pientä purtavaa talkoiden lomassa.

Tervetuloa!